LOKALIZĀCIJA un TULKOJUMI

Lai paplašinātu jebkura programmnodrošinājuma patērētāju tirgu, vispirms ir jāveic tā lokalizācija.

Parasti tiek veikta tikai interfeisa elementu tulkošana, retāk tulko palīdzības un dokumentācijas failus. Taču ar to nepietiek programmnodrošinājuma lokalizēšanai.

Lokalizācija un globalizācija: programmnodrošinājumi, videospēles, WEB lapas

Mūsu speciālisti var veikt kvalificētu programmnodrošinājuma lokalizāciju, multilingvālu WEB lapu tulkojumu un apkalpi, kā arī veikt videospēļu palīdzības failu tulkošanu.

Pie Jūsu projekta strādās ne tikai tulks, kas pārvalda attiecīgo valodu, bet arī speciālists, kas pārzina Jums nepieciešamā programmnodrošinājuma specifiku.

Nepieciešams veikt darbu vairākos programmnodrošinājuma lokalizācijas līmeņos:

  • tulkot atsevišķus izvēlnes elementus ne vienmēr ir lietderīgi, jo daži IT termini un jēdzieni nav tulkojami.
  • rakstu zīmju skaits tulkotajos vārdos un izteicienos nedrīkst atšķirties no oriģināla. Pretējā gadījumā lokalizējot ir jāpielāgo atsevišķas interfeisa daļas.
  • ne mazāk svarīgs aspekts ir programmnodrošinājuma tulkojuma pielāgošana nacionālajai mentalitātei.

Paātrinātam un kvalitatīvam tulkojumam mūsu speciālisti lieto plašu instrumentu klāstu, ar kura palīdzību var maksimāli vienkāršot lokalizācijas procesu. Tulkošanas process sākas ar teksta daļu analīzi, lai netiktu kompromitēta produkta funkcionalitāte. Tikai pēc tam mūsu speciālisti īsteno materiāla pārstrādi citā valodā.

Pie mums pasūtīts programmnodrošinājuma tulkojums Jums neradīs šaubas par saņemtā produkta augsto kvalitāti.

JAUNIE IERAKSTI

PARTNERI

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

*  E-pasts:
*  Vārds:
 

CONTACT DETAILS

IT Stars SIA
Projekta vadītājs: +371 25427447
Tālrunis:+371 66066113
Faks: +371 66066343
Mēs kartē