IT ĀRPAKALPOJUMI NO PROFESIONĀĻIEM

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?

Iespējams, ka Jūs bieži esat sastapies ar tādu jēdzienu kā IT outsourcing.
Iespējams, ka Jūs daļēji vai pilnā mērā lietojat šo pakalpojumu.
Iespējams, ka vēl ne visi saprot, kas tas tāds ir un kādas ir tā sniegtās priekšrocības.

Outsourcing ir likumsakarīgs solis biznesa evolūcijā.

IT Stars piedāvā outsourcing pakalpojumus programmnodrošinājumu izstrādes sfērā:

 • programmnodrošinājuma izstrāde;
 • Interneta mārketings;
 • konsultēšana;
 • lokalizācija un globalizācija: programmnodrošinājuma, videospēļu, WEB lapu;
 • uzņēmumu informācijas sistēmu apkalpošana.

IT outsourcing – tā ir mūsdienīga biznesa vadīšanas pazīme, kuru diktē gan laiks, gan tirgus attīstība. Patiesībā tas ir tikai pakalpojumu komplekss, kuru uzņēmumam sniedz ārējā kompānija, kas specializējas konkrēto uzdevumu veikšanā. Šis pakalpojumu komplekss sevī ietver plaša mēroga IT uzdevumu sfēras risinājumus. Vienkāršotā neprofilēto uzdevumu risinājumu forma ļauj samazināt izdevumus, ieviešot IT infrastruktūras modernizāciju un uzturēšanu, ietaupot lielu līdzekļu un resursu apjomu profilēto darbību gaitā, jo to veic specializēta IT kompānija.

IT outsourcing piemīt vairākas formas:

 • pilna;
 • daļēja;
 • pilnveidotā (stratēģiskā).

IT outsourcing sniedz virkni priekšrocību:

 • uzņēmuma IT jomas izdevumu samazināšana;
 • specifisku IT uzdevumu veikšana;
 • darbinieku piesaistīšana konkrētu un vienreizēju IT uzdevumu veikšanai;
 • IT izdevumu fiksēts budžets;
 • IT bāzes attīstīšana, pateicoties ārējai pieredzei.

Programmnodrošinājumu izstrāde

Programmēšana

Šaurākā izpratnē programmēšana - kodēšana vai coding, ir tikpat nozīmīga projekta daļa, kā, piemēram, tā analīze un testēšana. Plašākā izpratnē programmēšana ir programmnodrošinājuma radīšanas process.
Pieaugošā programmnodrošinājuma sarežģītība nosaka ārējo IT pakalpojumu klāstu ierīkošanas un atbalsta jomās. Pat maza projekta atbalstam, - piemēram, neliela mājaslapa – nepieciešami vairāki IT speciālisti. Mājaslapas konkurētspējas uzturēšanai kā minimums vajadzīga regulāra materiālu atjaunināšana un hostings, kas spēj nodrošināt nepārtrauktu tās pieejamību.
Universālu speciālistu laiks ir pagājis. Neviens cilvēks nav spējīgs apgūt maksimālu zināšanu un prasmju klāstu projektēšanas, montāžas un modernu IT sistēmu ierīkošanas jomā. Tas pats attiecas uz sistēmas uzturēšanu darba kārtībā, tās paplašināšanu un atjaunināšanu. Kamēr nepasliktinās apkalpošanas kvalitāte un uzticamība, uzņēmuma vadītājam neinteresē, kas veic šo darbu.

Interneta mārketings

Interneta mārketings - pakalpojumu komplekss, kas virzīts uz potenciālu patērētāju (interneta lietotāju) uzmanības piesaistīšanu noteiktam pakalpojumam, precei vai WEB lapai. WEB lapa - tā ir tikai vitrīna, kas uzņēmējam palīdz patērētājam nogādāt informāciju tādā saturā, kādā Jūs to esat izvietojis. Pašas WEB lapas virzīšana interneta meklētājos un piedāvājuma reklāma attiecas tikai uz reklāmas tirgu. WEB lapa ar piedāvāto preci vai pakalpojumu, kā arī WEB meklētāju tirgus - tā ir tikai neliela interneta mārketinga daļa.
IT Stars speciālisti ir gatavi izstrādāt interneta mārketinga stratēģiju kopā ar Jums. Mūsu kopīgā darbība sniegs maksimālu rezultātu. Esam priecīgi dalīties savā pieredzē un izvirzīt Jūsu biznesu jaunā pakāpē.

Konsultēšana

Kompānija IT Stars veic konsultēšanu virknē jautājumu, kuru risinājumi ļauj uzņēmumiem ātrāk un efektīvāk sasniegt maksimālus rezultātus, ieviešot jaunus programmnodrošinājumus un pakalpojumus. Sadarbība ar pasūtītāju dažādās biznesa sfērās sniedz mums iespēju saprast un rast risinājumus jebkuras specifikācijas biznesam.

Mēs konsultējam tādās jomās kā:

Programmnodrošinājums:
 • esošā programmnodrošinājuma audits;
 • jauna produkta radīšanas nepieciešamības noteikšana;
 • jauna produkta izstrādes metodika;
 • produkta izstrādes tehnoloģijas.
Uzņēmuma biznesa procesu automatizācija:
 • biznesa procesu efektivitātes analīze;
 • prioritāro biznesa procesu noteikšana;
 • gatavo risinājumu un to modifikāciju analīze.
IT struktūra:
 • IT struktūras vadīšana;
 • jauna aprīkojuma piegāde.
Projekta finanses:
 • budžeta sastādīšana;
 • tēriņu un citu resursu plānošana;
 • darbu veikšanas plāns.

IT Stars speciālistiem ir liela pieredze konsultēšanas pakalpojumu sniegšanā. Darbā ar dažādās nozarēs specializētiem pasūtītājiem esam iemācījušies saprast un rast risinājumus jebkurai biznesa specifikācijai.

Šodienas dzīves ritējums nosaka kvalificētu uzdevumu veikšanu IT sfērā, lai nodrošinātu veiksmīgu un konkurētspējīgu biznesa attīstību.

Lokalizācija un globalizācija:

programmnodrošinājumi, videospēles, WEB lapas

Lai paplašinātu jebkura programmnodrošinājuma patērētāju tirgu, vispirms ir jāveic tā lokalizācija.
Parasti tiek veikta tikai interfeisa elementu tulkošana, retāk tulko palīdzības un dokumentācijas failus. Taču ar to nepietiek programmnodrošinājuma lokalizēšanai.
Mūsu speciālisti var veikt kvalificētu programmnodrošinājuma lokalizāciju, multilingvālu WEB lapu tulkojumu un apkalpi, kā arī veikt videospēļu palīdzības failu tulkošanu.
Pie Jūsu projekta strādās ne tikai tulks, kas pārvalda attiecīgo valodu, bet arī speciālists, kas pārzina Jums nepieciešamā programmnodrošinājuma specifiku.

Projektu vadība

Darbības virziens un tādu pakalpojumu klāsts kā, piemēram, programmnodrošinājuma izstrāde ar tai sekojošu uzturēšanu, oriģinālas WEB lapas vai firmas stila izstrāde tiek noteikta ar oficiāla līguma palīdzību, kas tiek noslēgts pirms veicamo darbu uzsākšanas. Līgumā tiek fiksētas projekta izmaksas, par pamatu ņemot stundas likmes samaksu par padarīto darbu.

Projektu vadība var tikt īstenota šādi:

 • pilna vadība no mūsu puses (periodiski sniedzot atskaites par padarīto darbu un pašreizējajiem tēriņiem),
 • daļēja vadība,
 • Jūsu vienpusēja vadība bez mūsu līdzdarbības.

Zemāk dots saraksts ar sfērām, kurās IT Stars speciālistiem ir vērā ņemama pieredze, realizējot dažādus projektus:

 • WEB pielikumi un darbs ar datiem caur internetu;
 • windows pielikumi (.net, java);
 • MRP, ERP sistēmas (uzņēmuma biznesa procesu automatizācija).

Šeit mēs piedāvājam tikai vispārēju informāciju. Katram konkrētam Jūsu projektam esam gatavi individuāli piemeklēt speciālistus ar nepieciešamajām valodas zināšanām.

Izmantojot IT Stars pakalpojumus, Jūs savā rīcībā iegūsiet gatavu projektu, kā arī augsti kvalificētus pieprasītā profila speciālistus. Sadarbība outsourcing modeļa ietvaros piedāvā gan absolūti jaunu projektu izpildi, gan esošo IT sistēmu modernizāciju, kā arī īstenojamo projektu atbalstu.

Ja jums ir vajadzīgs uzticams partneris Informatīvu tehnoloģiju jomā, griežaties pie mums!

JAUNIE IERAKSTI

PARTNERI

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

*  E-pasts:
*  Vārds:
 

CONTACT DETAILS

IT Stars SIA
Projekta vadītājs: +371 25427447
Tālrunis:+371 66066113
Faks: +371 66066343
Mēs kartē